Basit Doğrusal Regresyon (Simple Linear Regression)

Linear Regression, en basit supervised learning algoritmalarından biridir. Tahmin etmeye çalıştığımız Y değişkeni ile tahminleyici değişkenlerimiz X1,X2,…,Xn arasında doğrusal bir ilişki olduğunu var sayar. Ancak bir önceki yazıda da belirttiğimiz üzere gerçek regresyon fonksiyonu azaltılamaz hatalar yüzünden hiçbir zaman doğrusal bir metotla tam olarak modellenemez. Aşağıdaki grafikte mavi çizgi linear regression metodu sonucunda tahminlediğimiz fonksiyonu gösteriyor. […]

İstatistiksel Öğrenme II – Modelin Netliğini Değerlendirme

statistik ne yazık ki kesin kuralları olan bir disiplin değil. Herhangi bir metot bir veri setinde çok iyi sonuçlar üretebilirken başka bir veri seti üzerinde çok kötü sonuçlar üretebilir. Bu yüzden belirli bir veri seti üzerinde en iyi performansı veren metodu bulabilmek çok önemli bir konu. Pratikte istatistiksel öğrenmenin en çetrefilli olayı da tam olarak budur: […]

İstatistiksel Öğrenme – I

İstatistiksel öğrenme (Statistical Learning) veriyi anlamak için kullanılan birçok yönteme verilen genel bir addır. Diyelim ki biz bir istatistik danışmanıyız ve bir müşteri tarafından belirli bir ürünün satışlarını artırmak için görevlendirildik. Elimizde Reklam (Advertising) adında bir veri olsun ve şunları içersin: bu ürünün 200 farklı marketteki satış verileriyle birlikte üç farklı medya (TV, radyo ve […]